home news forum careers events suppliers solutions markets expos directories catalogs resources advertise contacts
 
Solution Page

Solutions
Solutions sources
Topics A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  Species
 

Prevention of excessive root growth caused by bacteria
​Overmatige wortelgroei door bacteriën voorkomen


Wageningen, The Netherlands
October 24, 2015

Overmatige wortelgroei door bacteriën voorkomen

Plant diseases caused by bacteria are an important problem in the cultivation of vegetables in greenhouses. One example of such disease are hairy roots in tomato and eggplant. Wageningen UR Greenhouse Horticulture investigates the possibilities to prevent excessive root growth.

This disease is caused by virulent strains of Rhizobium rhizogenes. The disinfection methods used to prevent the disease often result in inadequate inhibition of the development of excessive root growth. Therefore, it is necessary to arrive at a new approach in the control of this plant disease.

Bacteria are unicellular organisms which can function separate from each other. But there are situations where it is more advantageous to act as a group. This happens, for example during the infection of a plant. If one bacterium is infecting a plant it is likely that infection is not going to be successful. Bacteria communicate then with each other to coordinate their attack on the plant. Therefore the chance of successful infection is increased.

In the new project at Wageningen UR Greenhouse Horticulture, started in 2015 in collaboration with Koppert BV, Rijk Zwaan BV and LTO Glaskracht, we investigates the possibilities for disrupting the communication between these plant pathogenic bacteria to prevent infection of a plant.

Financial support research: Topsector Tuinbouw en Uitgangsmateriaal, Productschap Tuinbouw, Koppert B.V. and Rijk Zwaan B.V


​Overmatige wortelgroei door bacteriën voorkomen

Bacteriële ziekten vormen een steeds belangrijker wordend probleem in de teelt van groentegewassen onder glas. Een voorbeeld daarvan is overmatige wortelgroei in tomaat en aubergine. Wageningen UR Glastuinbouw deed onderzoek om overmatige wortelgroei te voorkomen.

De overmatige wortelgroei wordt veroorzaakt door virulente stammen van Rhizobium rhizogenes. De op dit moment toegepaste ontsmettingsmethoden resulteren vaak in onvoldoende remming van de ontwikkeling van overmatige wortelgroei. Daarom is het noodzakelijk om te komen tot een nieuwe aanpak in de bestrijding van plantenziekten die worden veroorzaakt door bacteriën.

Bacteriën zijn eencellige organismen die normaal gesproken afzonderlijk van elkaar kunnen functioneren. Maar er zijn situaties waarbij het voordeliger is om als groep te acteren. Dat gebeurt bijvoorbeeld tijdens de infectie van een plant . Als één bacterie een plant gaat infecteren dan is het kans groot dat infectie niet succesvol verloopt.. Bacteriën gaan dan met elkaar communiceren om hun aanval op de plant te coordineren zodat dit de kans op een succesvolle infectie vergroot.

In het nieuwe project bij Wageningen UR Glastuinbouw, gestart in 2015 in samenwerking met Koppert BV, Rijk Zwaan BV en LTO Glaskracht, worden de mogelijkheden onderzocht voor het verstoren van de communicatie tussen deze plantpathogene bacteriën om infectie van een plant te voorkomen.

Dit project is mede gefinancierd door Topsector Tuinbouw en Uitgangsmateriaal, Productschap Tuinbouw, Koppert B.V. en Rijk Zwaan B.VMore solutions from:
    . Wageningen University & Research
    . Koppert Biological Systems
    . Rijk Zwaan BV


Website: http://www.wur.nl

Published: October 26, 2015

 

 


Copyright @ 1992-2021 SeedQuest - All rights reserved